Τα καθήκοντα της θέσης ανέλαβε ο Χρήστος Βυλτανιώτης

Ο Χ. Βυλτανιώτης διαθέτει πολυετή εμπειρία σε διευθυντικές θέσεις διοίκησηs ανθρώπινου δυναμικού και πωλήσεων μεγάλων εταιριών, όπως  Βιοϊατρική, Mythos Brewery και Tasty Foods. Είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Επίσης, πρόσφατα ανέλαβε καθήκοντα Outsourcing Director Retail ο Αθανάσιος Ζαφείρης προερχόμενος από τη θέση του IT Director του Ομίλου Everest. Διαθέτει πολυετή εμπειρία σε εταιρείες Πληροφορικής και είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού στην Επιστήμη Αποφάσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος Πτυχίου Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών. H νέα αυτή θέση δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της ενίσχυσης της δραστηριότητας Outsourcing, στην οποία επενδύει στρατηγικά τα τελευταία δύο χρόνια η SingularLogic.