Καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου (CEO) της Ether, εταιρείας του ομίλου Intracom Telecom η οποία δραστηριοποιείται στην αγορά της ενέργειας, ανέλαβε ο Αθανάσιος Αντουλινάκης.

Έχοντας διατελέσει στέλεχος του ομίλου τα τελευταία 23 χρόνια, ο Αθανάσιος Αντουλινάκης έχει αναλάβει καίριες θέσεις, τόσο στη μητρική εταιρεία στην Ελλάδα όσο και σε θυγατρικές εταιρείες του ομίλου στο εξωτερικό. Προ της ανάληψης των νέων καθηκόντων του, κατείχε τη θέση του Γενικού Διευθυντή της Intracom Svyaz.