Προτάσεις μέχρι και την Δευτέρα 31 Μαρτίου

Οι προτάσεις μπορεί να αφορούν σε εφαρμογές και οπτικοακουστικά ψηφιακά προϊόντα για να διαλειτουργούν με υπάρχοντα ή με νέα προγράμματα όλων των Μέσων της, με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής των χρηστών και της δημιουργίας κοινοτήτων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους από σήμερα μέχρι και τη Δευτέρα 31 Μαρτίου, αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΝΕΡΙΤ, σε ειδική φόρμα υποβολής στη διεύθυνση www.nerit.gr/proskliseis/p03/.

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα αφορούν σε διαδικτυακά προϊόντα για τη μουσική, τους εφήβους, τη διατροφή, τις τέχνες, την ανάγνωση, την έρευνα με δημιουργική χρήση αρχειακού υλικού, το παιδί, την τεχνολογία και το Διαδίκτυο, τη μιντιακή εγγραματοσύνη, τον αθλητισμό, την ερευνητική δημοσιογραφία που αξιοποιεί τα ανοικτά δεδομένα, τη νέα επιχειρηματικότητα, τα ταξίδια, την οδική ασφάλεια, τους γονείς κ.ά.