Στην προκήρυξη νέου διαγωνισμού έχει προχωρήσει το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), για την ανάθεση της επικοινωνιακής στρατηγικής του στην Ελλάδα. Η σύμβαση θα είναι ετήσια και ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 80.000 ευρώ. Η προθεσμία υποβολής  λήγει στις 31 Μαίου.