Για το ελληνικό περίπτερο στην Expo 2015

Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει την Παρασκευή 27 Μαρτίου, στις 12 το μεσημέρι, ενώ η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την ίδια ημέρα, στις 14.00. Η περίληψη της διακήρυξης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Enterprise Greece, www.enterprisegreece.gov.gr.