Ο Νίκος Κουβαράς, ανέλαβε στις 4 Ιουνίου, καθήκοντα Personal Care East Europe Finance Lead and SEE & SCE Head of Finance της Unilever. Με πλούσια εμπειρία σε πολυεθνικούς ομίλους, όπως η Kellogg Company, η Procter & Gamble Hellas και η BP Hellas, ο ίδιος έχει διανύσει σημαντική πορεία σε διεθνείς οικονομικούς ρόλους, τόσο σε τοπικό, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Με γνώμονα την ισχυρή επιχειρηματική του κρίση και στρατηγική αντίληψη, θα παίξει σημαντικό ρόλο στην προώθηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της Unilever, ενώ η εμπειρία του σε θέματα ψηφιακού μετασχηματισμού θα συμβάλλει στην υλοποίηση καινοτόμων πρωτοβουλιών της εταιρείας.

Στο παρελθόν, κατείχε καίριες θέσεις στη Microsoft, μεταξύ των οποίων EMEA CDS Controller, CEE Software Controller και Commercial Controller ενώ πρόσφατα είχε αναλάβει τον ρόλο του CFO για τη Νότια Ευρώπη.