Ο Charles Heaulme υπεύθυνος για 55 χώρες
Καθήκοντα Αντιπροέδρου για Ευρώπη και Κεντρική Ασία ανέλαβε ο Charles Heaulme στην Tetra Pak.

Έχοντας μακρόχρονη εμπειρία σε διοικητικές θέσεις, θα είναι υπεύθυνος για 55 χώρες, 43 γραφεία πωλήσεων, 13 σημεία παραγωγής, 4.550 υπαλλήλους με κύκλο εργασιών ύψους 3,5 δισ. ευρώ. Στόχος του Heaulme είναι να προωθήσει την ανάπτυξη και να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα, προκειμένου να διατηρήσει την ηγετική θέση της Tetra Pak στον κλάδο.

«Η σημαντική ανάπτυξη της εταιρείας από την ίδρυση της έχει επιτευχθεί μέσω της καινοτομίας, της εστίασης στον πελάτη και της βιωσιμότητας. Σκοπός μας είναι να συνεχίσουμε να βασιζόμαστε σε αυτήν την ισχυρή κληρονομιά και να την αναπτύσσουμε. Επιπλέον, θα εστιάσουμε στην καλύτερη αξιοποίηση του ισχυρού χαρτοφυλακίου μας, μέσω επέκτασης σε νέα τμήματα της αγοράς και ενίσχυσης κρίσιμων τομέων της επιχείρησης, όπως οι τεχνικές υπηρεσίες», δήλωσε ο ίδιος.