Την περαιτέρω διεύρυνση του πελατολογίου της με τη προσθήκη τριών νέων εταιρειών ανακοίνωσε η Max Media Greece.

Συγκεκριμένα, ύστερα από απευθείας ανάθεση, η εταιρεία ανέλαβε τα brands Mitsubishi Heavy και TCL της Αγήνωρ ΑΕ (μέλος του ομίλου Τουρνικιώτη), με τις παρεχόμενες υπηρεσίες να περιλαμβάνουν ολοκληρωμένη Στρατηγική media, media planning/buying με εργαλεία campaign performance όπως το TV Scanner, ενώ τα κύρια Μέσα που χρησιμοποιούνται είναι τηλεόραση, ραδιόφωνο και digital.

Επίσης, η Max Media Greece ξεκίνησε συνεργασία, ύστερα από κλειστό spec, με το διεθνές brand χρωμάτων και βαφών Pittsburgh Paints παρέχοντας -σε μία καμπάνια που περιλαμβάνει τηλεόραση, digital και out of home- υπηρεσίες media planning/buying με χρήση εργαλείων campaign & brand performance.

Τέλος, ύστερα από απευθείας ανάθεση, η εταιρεία ανέλαβε τη Modeco, retailer παιδικών και νεανικών επίπλων, παρέχοντας ολοκληρωμένη στρατηγική media, media planning/buying με εργαλεία campaign performance όπως το TV Scanner, ενώ τα κύρια Μέσα που χρησιμοποιούνται είναι τηλεόραση, ραδιόφωνο και digital.

«Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς για τις νέες μας συνεργασίες, τόσο λόγω του κύρους των νέων μας πελατών όσο και λόγω των προηγμένων υπηρεσιών που επέλεξαν να λάβουν από τον όμιλό μας», δήλωσε ο Χάρης Λαούδης, CEO του Max Group.