Η ΑΧΑ Ασφαλιστική δημιούργησε ένα ακόμη διαδραστικό εργαλείο, το οποίο προστέθηκε στην εταιρική ιστοσελίδα www.axa.gr και αφορά στον υπολογισμό των ασφαλίστρων υγείας. Είναι εύκολο και φιλικό στη χρήση και ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο άμεσα για το κόστος ασφάλισης. Στη συνέχεια δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να συμπληρώσει και να στείλει ηλεκτρονικά τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και να εξυπηρετηθεί από εξουσιοδοτημένο ασφαλιστικό συνεργάτη.