Το βιβλίο έρχεται να δώσει απάντηση στο γιατί επαναλαμβάνονται πρόσωπα και γεγονότα στη ζωή μας, μέσα από παραδείγματα, τα οποία εξηγούνται κάτω από το πρίσμα των επιστημών που ασχολούνται με το χωροχρόνο.