Τα απόνερα της κρίσης που προκάλεσε η πανδημία, ήδη αποκαλύπτουν σημαντικές προκλήσεις. Οι επιχειρήσεις και τα brands, προκειμένου να επιβιώσουν καλούνται να αναβαθμίσουν τις υπηρεσίες προς τους πελάτες τους και να αναθεωρήσουν την προσέγγισή τους. Να δώσουν έμφαση στις νέες αξίες που αναδύονται, όπως η διαφύλαξη της δημόσιας υγείας, του περιβάλλοντος, της κυκλικής οικονομίας και των υπευθύνων επενδύσεων, της κοινωνικής αλληλεγγύης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της επιχειρηματικής ηθικής και της διαφάνειας.

O 10ος Virtual Dialogue που θα πραγματοποιηθεί στις 31 Μαρτίου με θεματική «Brand Next», θα αναδείξει πώς, με οδηγό τη βιώσιμη ανάπτυξη, μπορεί να δημιουργηθεί επιμεριζόμενη αξία μεταξύ επιχειρήσεων, κοινωνιών, ανθρώπων και περιβάλλοντος. Στην εκδήλωση θα συμμετέχει ο Μιχάλης Σπανός, Founder & Managing Director, Global Sustain και ο Αχιλλέας Ιωακειμίδης, Ειδικός Σύμβουλος της Διοίκησης της ΔΕΗ σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης, σε μία συζήτηση με τον Ντίνο Αδριανόπουλο, CEO, New Advisor. Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί μέσω live streaming στο www.instofcom.gr.