Αναλαμβάνει επικεφαλής η Αμαλία Μόφορη

Αποτελεί μέρος του ευρωπαϊκού τμήματος του δικτύου της PwC «European Actuarial & Insurance Management Solutions –AIMS», το οποίο αποτελείται από 370 εξειδικευμένους επαγγελματίες. Επικεφαλής του Actuarial Practice της PwC στην Ελλάδα αναλαμβάνει η Αμαλία Μόφορη, η οποία πρόσφατα εντάχθηκε στο δυναμικό της εταιρείας. Το τμήμα στελεχώνεται επίσης με επαγγελματίες υψηλού επιπέδου που διαθέτουν την κατάλληλη εμπειρία και τεχνογνωσία.