Με ένα μοντέρνο εκπαιδευτικού και ενημερωτικού χαρακτήρα τηλεοπτικό σποτ που ολοκλήρωσε η Kevin+Marshall, πλαισιώθηκε η ψηφιακή καμπάνια του ομίλου Γράψα.

Το σποτ εμφανίστηκε στα τηλεοπτικά κανάλια πανελλαδικής εμβέλειας στα μέσα Σεπτεμβρίου, συμβάλλοντας στην επίτευξη των φετινών στόχων που αφορούν τις εγγραφές του εκπαιδευτικού ομίλου Γράψα, ο οποίος εξειδικεύεται στην ξενόγλωσση εκπαίδευση ενηλίκων.