Η ΕΡΤ προκηρύσσει διαγωνισμό με αντικείμενο την εμπορική εκμετάλλευση/αξιοποίηση του συνόλου του διαφημιστικού χρόνου του 65ου Διαγωνισμού Τραγουδιού Eurovision 2021, με ελαχίστη τιμή εκκίνησης το ποσό των 95.860 ευρώ. Η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών λήγει την Τετάρτη 05/05/2021.