Η Κτήμα Πόρτο Καρράς ΑΕ προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την επιλογή ανάδοχου που θα αναλάβει την υλοποίηση του έργου «Προώθηση οίνου σε τρίτες χώρες». Το πρόγραμμα και το σύνολο των ενεργειών και δράσεων που αυτό περιλαμβάνει, έχει διττό χαρακτήρα, καθώς περιλαμβάνει ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης. Στοχεύει στην ενημέρωση των ομάδων στόχων για τους οίνους Π.Ο.Π. «Πλαγιές Μελίτωνα» και «Π.Γ.Ε. Σιθωνίας», και στην προώθηση συνολικά των οίνων σε σημαντικές αγορές, περιλαμβάνοντας εξειδικευμένες ενέργειες και δράσεις προώθησης και ανάπτυξης πωλήσεων.

Τo πρόγραμμα έχει κύριο στόχο την ενίσχυση της παρουσίας των οίνων Π.Ο.Π. «Πλαγιές Μελίτωνα» και «Π.Γ.Ε. Σιθωνίας» στις ΗΠΑ, τον Καναδά, τη Ρωσία και την Κίνα, καθώς και την ενίσχυση της εικόνας τους, αλλά και της κατανάλωσής τους στις χώρες στόχους. Ενδεικτικά, το έργο περιλαμβάνει τις εξής δράσεις: Δημόσιες σχέσεις και προωθητικές ή διαφημιστικές δραστηριότητες, Συμμετοχή σε εκδηλώσεις, Ενημερωτικές εκστρατείες μέσω διαφημιστικού ή προωθητικού υλικού. Η εκτιμώμενη συνολική αξία του έργου ανέρχεται σε 781.668 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, με προθεσμία παραλαβής προσφορών τις 12/08/2020.