Σχεδιασμός και παραγωγή υλικού προώθησης και προβολής.

Η Περιφέρεια Κρήτης προκηρύσσει διαγωνισμό με τίτλο «Σχεδιασμός και παραγωγή υλικού προώθησης και προβολής» – Υποέργο 2 στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις τουριστικής προβολής Π. Κρήτης 2019-2021».

Αντικείμενο είναι η δημιουργία νέου υλικού και η αξιοποίηση υφιστάμενου, με την παραγωγή εντύπων που θα αποτελέσουν εργαλεία προώθησης της Κρήτης, ως τουριστικού προορισμού. Η αξία ανέρχεται σε 372.802 ευρώ, με προθεσμία υποβολής προσφορών τις 21/07/2020.