Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ (ΔΕΗ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για τη σύναψη σύμβασης με αντικείμενο «Παροχή Υπηρεσιών σε θέματα ανασχεδιασμού, προώθησης πωλήσεων και επικοινωνίας της Διεύθυνσης Διαχείρισης & Ανασχεδιασμού του Δικτύου Πωλήσεων». Οι αιτούμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, το Marketing προϊόντων λιανικής, τον σχεδιασμό και εφαρμογή διαδικασιών για τον προγραμματισμό του ανασχεδιασμού των καταστημάτων, τη δημιουργία concept περιεχομένου ψηφιακών οθονών νέων καταστημάτων, τη δημιουργία προωθητικών ενεργειών στα καταστήματα και την επικοινωνία προσφορών και προϊόντων προς τους πωλητές των καταστημάτων. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 342.012 ευρώ. Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά με καταληκτική ημερομηνία την 08/04/2021.