Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την επιλογή εκτελεστικού οργανισμού για τη δράση Euphoria 101021842 «Υποστήριξη της ζήτησης και της κατανάλωσης γαλακτοκομικών προϊόντων, φρούτων και οίνου ευρωπαϊκής ποιότητας στην εσωτερική αγορά (Ελλάδα και Κύπρος)». O προϋπολογισμός του προς ανάθεση έργου ανέρχεται σε 238.700 ευρώ, με διάρκεια σύμβασης τους 12 μήνες, Προσφορές υποβάλλονται έως 4/03/21.