Το δημιουργικό γραφείο S&Team σχεδίασε τη νέα ιστοσελίδα του, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.sandteam.gr. Σκοπός του επανασχεδιασμού ήταν η δημιουργία ενός εύχρηστου site. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η ενότητα όπου παρουσιάζονται cases της εταιρείας, όπως αυτά για την εταιρική ταυτότητα και τη συσκευασία του καφέ Samba, την εταιρική ταυτότητα του Entertraining Festival, αλλά και παλαιότερες, βραβευμένες δουλειές, όπως τη συσκευασία λιπάσματος Root κ.α.