Κατά 50% μειώνει τις τιμές σε σειρά καταναλωτικών προϊόντων καθημερινής χρήσης για τον μήνα Απρίλιο, η Carrefour Μαρινόπουλος. Η ενέργεια εντάσσεται στη συνολική στρατηγική που έχει χαράξει ο όμιλος από τα τέλη της προηγούμενης χρονιάς, για την υποστήριξη των ελληνικών νοικοκυριών.