Σε μια νέα συνεργασία προχωρούν η McVictor & Hamilton και ο όμιλος παροχής υπηρεσιών υγείας, Hellenic Healthcare Group. Το νέο project αφορά στον σχεδιασμό του λογοτύπου της μονάδας υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, Υγεία IVF Athens. Η μονάδα αποτελεί σύμπραξη του νοσοκομείου «Υγεία» και του μαιευτηρίου «Μητέρα». Ο Θαλής Πιτούλης, Creative Chairman στην McV&H, δήλωσε: «Σε μια χώρα, όπου η υπογεννητικότητα αποτελεί μεγάλο και διαχρονικό πρόβλημα, είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για αυτήν τη συνεργασία και για την εμπιστοσύνη που μας δείχνει ο μεγαλύτερος όμιλος υγείας στην Ελλάδα».