Το μοντέλο διαχείρισης Bridge Operation Contract
Η HotelBrain, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις νέες ανάγκες του ξενοδοχειακού κλάδου, εισάγει ένα νέο προϊόν διαχείρισης για ξενοδοχεία.

Μέσω του νέου μοντέλου διαχείρισης HB Bridge Operation Contract αναλαμβάνει μεσοπρόθεσμες μισθώσεις ξενοδοχείων (4-7 έτη), τα οποία αναβαθμίζει και λειτουργεί ως white label διαχειριστής, διατηρώντας δηλαδή το δικό τους εμπορικό όνομα. Το μοντέλο προσφέρει: Bridge operation period με σκοπό την εξυγίανση των υπερχρεωμένων ξενοδοχείων, χωρίς όμως την αποξένωση του ξενοδόχου και παράλληλα με τη διασφάλιση των πιστωτών του, Guarantee/Εξασφάλιση καλύτερων αποδόσεων στη λογική της διάκρισης μεταξύ ιδιοκτησίας και διαχείρισης, χωρίς μακροχρόνιες δεσμεύσεις, Hotel Repositioning & Bridge Management with guarantee και Hotel Entry Bridge Management για green field επενδύσεις που βρίσκονται σε αρχικό στάδιο.