Το Κέντρο Αειφορίας (CSE) προχώρησε σε συνεργασία με το Κέντρο Κατάρτισης του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης ΚΕΒΙΒΜ του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών (ΟΠΑ), για την επιστημονική υποστήριξη και καθοδήγηση του νέου εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο «Πράσινο Μάρκετινγκ & Eπικοινωνία για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη».

Το πρόγραμμα έχει καταρτιστεί ειδικά για επαγγελματίες marketing και επικοινωνίας από τον καθηγητή και Πρόεδρο του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, Κωνσταντίνο Ήντουνα και τον επισκέπτη καθηγητή του iΜΒΑ/ ΟΠΑ και καθηγητή στο University of Illinois, Νίκο Αυλώνα. Στόχος του προγράμματος είναι να παρουσιάσει τις βέλτιστες πρακτικές υπεύθυνου-πράσινου marketing (responsible-green marketing) που συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη (sustainability) της επιχείρησης.

Συγκεκριμένα, εστιάζει στο πώς τα διαφορετικά εργαλεία της στρατηγικής marketing και επικοινωνίας μιας επιχείρησης μπορούν να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν με τέτοιο τρόπο, ώστε να έχουν θετική επίδραση στην αειφορία και, κατά συνέπεια, στη μακροχρόνια επιβίωση της επιχείρησης στην αγορά. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην περιγραφή μελετών περιπτώσεων (case studies) από την ελληνική και διεθνή αγορά. Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως τις 05 Οκτωβρίου και το πρόγραμμα ξεκινά στις 11 Οκτωβρίου.