Ένα νέο πρόγραμμα ενδυνάμωσης για γυναίκες δημιουργεί ο τομέας Laundry & Home Care της Henkel, σε συνεργασία με τα My market και τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Women On Top, με τίτλο «Κύκλος Ενδυνάμωσης». Στόχο του προγράμματος αποτελεί η ψυχική ενίσχυση των γυναικών και η καλλιέργεια της προσωπικής τους ανθεκτικότητας κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου.

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν 40 γυναίκες, οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν μέρος σε μία σειρά τεσσάρων διαδικτυακών συναντήσεων του Women On Top για τη Διαχείριση της Αλλαγής. Ο «Κύκλος Ενδυνάμωσης» θα πραγματοποιηθεί από 5 έως 26 Οκτωβρίου και θα στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων αυτοφροντίδας, προσαρμοστικότητας, οράματος  και ανθεκτικότητας.

Αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται στην ιστοσελίδα womenontop.gr, όπου οι ενδιαφερόμενες θα κληθούν να απαντήσουν σε δύο ερωτήσεις, από τις 9 Σεπτεμβρίου έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Οι γυναίκες που θα επιλεγούν θα ενημερωθούν έως τις 28 Σεπτεμβρίου.