Η Elpedison παρουσιάζει το Πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Ενεργοποιώ», στόχος του οποίου είναι να «αγκαλιάσει» κάθε ενέργεια ΕΚΕ της εταιρείας, επιβεβαιώνοντας την πάγια δέσμευσή της να βρίσκεται καθημερινά δίπλα στην ελληνική κοινωνία. Το Πρόγραμμα «Ενεργοποιώ» στηρίζεται στους δυο βασικούς πυλώνες της στρατηγικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Elpedison και, συγκεκριμένα, στην υποστήριξη της ελληνικής κοινωνίας και του περιβάλλοντος. Κύριο μέλημα της εταιρείας αποτελεί η πραγματοποίηση στοχευμένων δράσεων, που απαντούν σε πραγματικές ανάγκες, προσδοκώντας στην ενίσχυση ευπαθών ομάδων, με έμφαση στα παιδιά και τους νέους, τις τοπικές κοινότητες, καθώς και στη συμβολή της στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και τη βιώσιμη ανάπτυξή της.