Η Samsung Electronics Hellas, στο πλαίσιο της δέσμευσής της για βιώσιμη λειτουργία και ανάπτυξη, καλεί τους καταναλωτές να συνδράμουν στην πρωτοβουλία της για ανακύκλωση ηλεκτρονικών μικροσυσκευών, με το σύνθημα «Δώσε νέα ζωή στην παλιά σου συσκευή Samsung». Συγκεκριμένα, οι καταναλωτές μπορούν να αναζητήσουν τον ειδικό κάδο με τη σήμανση «Ανακύκλωση Συσκευών» στα εξουσιοδοτημένα κέντρα τεχνικής υποστήριξης και να ανακυκλώσουν την παλιά τους συσκευή Samsung. «Η δράση της Samsung Electronics Hellas έχει στόχο να συνδράμει στη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία, που κάνει μεγαλύτερη χρήση βιώσιμων υλικών, επεκτείνει τη διάρκεια ζωής των προϊόντων και επαναχρησιμοποιεί τους πόρους. Στόχος της εταιρείας είναι, επίσης, να παρέχει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να διαδραματίσουν βασικό ρόλο στην υιοθέτηση πιο οικολογικών συμπεριφορών», αναφέρει η εταιρεία.