Με τίτλο «Make It Possible»

Το νέο της πρόγραμμα αειφορίας με τίτλο «Make It Possible» παρουσιάζει η Tommy Hilfiger, το οποίο εστιάζει στην κυκλικότητα και το inclusivity. Στο πλαίσιο του προγράμματος, η εταιρεία σκοπεύει να υλοποιήσει, έως το 2030, 24 στόχους από τους εξής τέσσερις πυλώνες: «Κυκλική Ροή» με τη δημιουργία προϊόντων κυκλικής μόδας, «Σχεδιασμός που Κρατάει μια Ζωή» με ευαισθησία στα όρια του πλανήτη σε όλους τους άξονες της επιχείρησης, «Όλοι είναι Ευπρόσδεκτοι» για ένα brand χωρίς αποκλεισμούς, και «Ευκαιρίες για Όλους» για ίση πρόσβαση σε ευκαιρίες.

Στο πλαίσιο αυτό, η Tommy Hilfiger πραγματοποίησε νωρίτερα τα προγράμματα Adaptive για πιο εύκολο ντύσιμο από ενήλικες και παιδιά με αναπηρίες, Fashion Frontier Challenge για την υποστήριξη των επιχειρήσεων που προωθούν το inclusivity και τη βιωσιμότητα στη μόδα, και People’s Place Program για την προώθηση της εκπροσώπησης των έγχρωμων και γηγενών κοινοτήτων (BIPOC) στη βιομηχανία της μόδας.