Η ΕΡΤ λανσάρει τη νέα ιστοσελίδα της, portal.ert.gr, για αποκλειστική χρήση των ανθρώπων της εταιρείας, ένα βήμα στην κατεύθυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της δημόσιας τηλεόρασης, όπως επισημαίνει.

Πρόκειται για ένα εργαλείο το οποίο θα επιτρέπει στους 2.000 και πλέον εργαζόμενους της ΕΡΤ την ταχύτερη και ευκολότερη εξυπηρέτηση για τα εταιρικά ζητήματα, ενώ θα περιορίζει γραφειοκρατικές και χρονοβόρες διαδικασίες.

Στο εσωτερικό site της ΕΡΤ οι εργαζόμενοι θα μπορούν άμεσα και απλά να λαμβάνουν αυτόματα έγγραφα, όπως βεβαιώσεις ασφάλισης, εργασίας και προϋπηρεσίας, να έχουν πληροφόρηση για όλα τα νέα, τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες της εταιρείας, να ενημερώνονται για τις δράσεις των οργανισμών (EBU, ΕΚΚΔΑ, κά) με τους οποίους η ΕΡΤ συνεργάζεται και να έχουν πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο σε όλα τα προγράμματα της. Το portal σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε αποκλειστικά από ανθρώπους της ΕΡΤ.