Υπηρεσίες ασύρματης επικοινωνίας μεταξύ συσκευών

Η Vodafone, μέσω της ελληνικής θυγατρικής της Zelitron, έχει ήδη αναπτύξει και παρέχει στους πελάτες της νέες υπηρεσίες και έξυπνες εφαρμογές M2M που δίνουν τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να μειώσουν τα λειτουργικά τους κόστη και να ενισχύσουν την παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητά τους. Οι εφαρμογές που συνθέτουν το Vodafone M2M Full Control περιλαμβάνουν όλες τις αναγκαίες υποδομές, οι οποίες μέσω του ασύρματου δικτύου μετάδοσης δεδομένων της Vodafone στέλνουν τα δεδομένα σε μια κεντρική εφαρμογή. Εκεί, οι χρήστες έχουν πρόσβαση μέσω ενός απλού web browser και ευρυζωνικής σύνδεσης στο internet από PC, laptop, αλλά και smartphone.