Το νέο μοντέλο εργασίας χρειάζεται νέους τρόπους διοίκησης από απόσταση και νέους τρόπους (συν)εργασίας, αυτόπαρακίνησης και αυτο-ηγεσίας. Σε αυτή τη διαδρομή, οι χώρες ανακάλυψαν πως χρειάζονται υποδομές, στρατηγική και νομοθετικό πλαίσιο.

Οι εταιρείες ανακάλυψαν τα οφέλη για τη μείωση κόστους και την αύξηση της παραγωγικότητας, καθώς και τους κινδύνους της απομόνωσης και της e-κούρασης. Οι εργαζόμενοι ανακάλυψαν πως χρειάζονται εργασία με νόημα, την ικανότητα να μαθαίνουν και να προσαρμόζονται, αλλά και πόσο εύθραυστα είναι τα όρια μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής.

Αυτά τα συμπεράσματα, που προκύπτουν από τις γνωμοδοτήσεις των συμμετεχόντων στο 23ο τεύχος της ειδικής έκδοσης HR Case Study Series – Special Edition, παρουσίασε η Editor, Καθηγήτρια Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μαρία Βακόλα, στο πλαίσιο της ημερίδας «Το μέλλον της Εργασίας».

Την εκδήλωση συνδιοργάνωσαν το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και η έκδοση HR Case Study Series, την Πέμπτη 14 Απριλίου, στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, με την ευγενική χορηγία της εταιρείας Kariera.gr.