Στη συνδιοργάνωση ενός Executive Προγράμματος Εκπαίδευσης στον Τομέα της Εταιρικής Διακυβέρνησης (Corporate Governance), στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Executive-MBA του Πανεπιστημίου Πειραιώς προχωρά η PwC Ελλάδας.

Ενδεικτικά, στις θεματικές που θα καλύψει το πρόγραμμα «Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη – Strategic Corporate Governance» περιλαμβάνονται η Εταιρική Διακυβέρνηση, η Κανονιστική Συμμόρφωση κ.ά., ενώ δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής.

Παράλληλα, το Μνημόνιο Συνεργασίας προβλέπει την πραγματοποίηση τουλάχιστον ενός σεμιναρίου από στελέχη της PwC Ελλάδας και τουλάχιστον ενός συνεδρίου με συμμετέχοντες από την αγορά, καθώς και την παροχή πλήρους υποτροφίας συμμετοχής στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Executive MBA του Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΠΑΠΕΙ. Ο Κώστας Περρής, Partner, Consulting Leader της PwC Ελλάδας σημείωσε:

«Η συνεργασία με το πρόγραμμα Executive MBA του Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς αποτελεί μια ακόμη απτή απόδειξη της σημασίας που έχει για την PwC Ελλάδας η στήριξη της γνώσης, της καινοτομίας και της αριστείας».