Η KPMG στην Ελλάδα ενισχύει το partnership στις φορολογικές της υπηρεσίες, εντάσσοντας σε αυτό τον Γεώργιο Πολίτη. Ο Γ. Πολίτης διαθέτει πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των φορολογικών, λογιστικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, μεταξύ άλλων στους κλάδους της ενέργειας, του εμπορίου, των υπηρεσιών, του τουρισμού, της εμπορίας καυσίμων, της ναυτιλίας, καθώς και σε οργανισμούς του δημοσίου. Στην KPMG αναλαμβάνει Γενικός Διευθυντής στο Φορολογικό Τμήμα.