Η KPMG στην Ελλάδα ενισχύει το partnership στις Ελεγκτικές της υπηρεσίες εντάσσοντας ένα νέο συνεταίρo, ο οποίος αναλαμβάνει χρέη Eπικεφαλής των ελεγκτικών υπηρεσιών. Πρόκειται για τον Βασίλη Καμινάρη, ο οποίος διαθέτει περισσότερα από 25 έτη προϋπηρεσίας στις υπηρεσίες διασφάλισης (assurance), εξωτερικού ελεγκτή, forensic investigator, συμβουλευτικές υπηρεσίες χρηματοοικονομικής λογιστικής, αλλά και υπηρεσίες για τη διαχείριση της κλιματικής αλλαγής και βιώσιμης ανάπτυξης.

Από τον ρόλο του Επικεφαλής και Γενικού Διευθυντή των Ελεγκτικών υπηρεσιών συμμετείχε σε σειρά έργων για FTSE Large Cap index εταιρείες του Χρηματιστηρίου της Αθήνας.

Ο Βασίλης Καμινάρης είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ελλάδας από το 2006 και Πιστοποιημένος Εσωτερικός Ελεγκτής από το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών από το 2004.