Τη νέα εφημερίδα εκδίδει η εταιρεία Da Vinci ΕΠΕ, με εκδότη-διευθυντή τον Διονύση Πολίτη, Managing Partner τον Ηλία Μυρίκη και Εμπορικό Διευθυντή τον Νίκο Ι. Δελιδάκη. Τα γραφεία της εφημερίδας βρίσκονται στα Μελίσσια.