Μετά από μακρά πορεία σε ηγετικούς ρόλους στην Έρευνα Αγοράς και την Επικοινωνία, ο Νίκος Καλασκάνης αποφάσισε να ακολουθήσει νέα πορεία ως Strategic Marketing and Communications Consultant, σύμφωνα με όσα αναφέρει σε post του στο LinkedIn.

Οι κύριοι τομείς εξειδίκευσής του περιλαμβάνουν την κατανόηση των καταναλωτών, τον προσδιορισμό τάσεων και ευκαιριών, τη χάραξη στρατηγικής για brands και προϊόντα, καθώς και την ανάπτυξη στρατηγικής επικοινωνίας.

Η προσέγγισή του αξιοποιεί την ποιοτική έρευνα αγοράς, τη στρατηγική ανάλυση, τον εντοπισμό τάσεων και ευκαιριών κ.ά. Ανάμεσα στους σταθμούς της πολυετούς καριέρας του βρίσκονται η Ogilvy, όπου εργάστηκε ως Principal Consultant – Ogilvy Consulting, αλλά και η Kantar όπου διατέλεσε Senior Client Director – Head of Qualitative Research Practice και Executive Director – Unit Head – Greece.