Εγγραφές έως τις 23 Φεβρουαρίου

Οι εκπαιδευόμενοι, μέσα σε 40 ώρες, διδάσκονται ζητήματα όπως η ανάπτυξη μια ηλεκτρονικής επιχείρησης, η σχεδίαση του επιχειρηματικού της πλάνου, οι τρόποι με τους οποίους μπορεί να γίνει η προώθησή της, καθώς και να αναπτύξουν το δικό τους e-shop. Η περίοδος εγγραφών ολοκληρώνεται στις 23 Φεβρουαρίου. Επιστημονικός Υπεύθυνος είναι ο Καθηγητής Γ. Δουκίδης και το πρόγραμμα πραγματοποιείται με την υποστήριξη του ELTRUN.