Με στόχο την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, η Μπάρμπα Στάθης, διοργάνωσε σε συνεργασία με την Αμερικανική Γεωργική Σχολή, για 3η συνεχόμενη χρονιά, μια σειρά εξειδικευμένων εκπαιδεύσεων για τους συμβολαιακούς παραγωγούς της, με κεντρικό θεματικό άξονα τη βιώσιμη λίπανση των κηπευτικών.

Οι εκπαιδεύσεις εστίασαν σε θέματα βέλτιστων καλλιεργητικών πρακτικών και συνδυάστηκαν με επίδειξη ψηφιακής συμβουλευτικής, μέσω της τηλεπισκόπισης, με χρήση ΣμηΕΑ (drone) και δορυφορικών εικόνων.

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε στις βασικές καλλιεργητικές περιοχές της εταιρείας με τη συμμετοχή παραγωγών από τη Χάλκη, τη Νέα Απολλωνία, τον Ευρωπό και το Αμύνταιο Φλώρινας, υπό την καθοδήγηση της Γεωπονικής Διεύθυνσης της Μπάρμπα Στάθης σε συνεργασία με τα στελέχη του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής.

«Η Μπάρμπα Στάθης επενδύει στον εκσυγχρονισμό και τη μεταφορά τεχνογνωσίας στους συνεργάτες παραγωγούς της, με όραμα τη διαρκή καινοτομία και την εφαρμογή των αρχών βιώσιμης ανάπτυξης σε όλο το φάσμα του αγροδιατροφικού κλάδου», αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση.