Την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου

Τα στελέχη και οι επαγγελματίες από τον χώρο του Ηλεκτρονικού Εμπορίου θα έχουν τη δυνατότητα να δικτυωθούν και να πραγματοποιήσουν νέες επαγγελματικές επαφές, καθώς και να δημιουργήσουν ευκαιρίες συνεργασίας μεταξύ τους. Στην προηγούμενη εκδήλωση πραγματοποιήθηκαν συνολικά 1080 επαφές, δηλαδή περίπου έξι επαφές ανά συμμετέχοντα. Η επιτυχία του eCommerce Networking Day οφείλεται -σε μεγάλο βαθμό- στα στοχευμένα εργαλεία δικτύωσης που αξιοποιούνται και διευκολύνουν ιδιαίτερα τις επαφές μεταξύ των στελεχών. Η εκδήλωση είναι ανοικτή προς όλα τα στελέχη, ανεξάρτητα με το αν η εταιρεία τους είναι ή όχι μέλος του GR.EC.A. Χορηγοί της εκδήλωσης είναι οι εταιρείες Aegean και Visa.