Με Πρόεδρο τον Σέρκο Κουγιουμτζιάν

Πρόεδρος ορίστηκε ο Σέρκο Κουγιουμτζιάν της ICAP Group, Γενικός Γραμματέας ο Νικόλαος Καλύβας της Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε, και Ταμίας ο Γιώργος Καρακυριάκος της ΕΛΠΕ Α.Ε. Ο Σέρκο Κουγιουμτζιάν δήλωσε σχετικά με το έργο και τους στόχους του Συνδέσμου: «Σε μία εποχή που ο Οικονομικός Διευθυντής έχει αναδειχθεί σε κεντρικό συντονιστή της εταιρικής δραστηριότητας, ο ρόλος του Credit Controller έχει αναβαθμιστεί αλλά και επιφορτιστεί ιδιαίτερα. Ο Σύνδεσμος έρχεται να καλύψει ένα κενό που υπήρχε στην επικοινωνία μεταξύ τους θέτοντας αυτήν σε ένα πιο θεσμοθετημένο και οργανωμένο πλαίσιο». Ο Σύνδεσμος αριθμεί 143 μέλη, ιδρύθηκε το 2009 και στόχος του είναι η διάχυση γνώσης και η καλλιέργεια πνεύματος συνεργασίας μεταξύ των στελεχών διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου.