Στις πρόσφατες εκλογές της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ) για το εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, εκλέχτηκαν κατά σειρά ψήφων οι: Θεόδωρος Κωλέττης, Θεόδωρος Τρύφων, Δημήτριος Δέμος, Γεώργιος Παπάζογλου, Βασίλειος Κάτσος, Αχιλλέας Βιγκόπουλος, Νικόλαος Μπουφίδης, Ευάγγελος Ζέκας, Νικόλαος Ρασσιάς. Το νέο ΔΣ θα συγκροτηθεί σε σώμα την επόμενη εβδομάδα για να εκλέξει το νέο Πρόεδρο.