Ολοκληρώθηκαν, την Τρίτη 28 Μαρτίου, οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Brands In Greece – Ελληνικός Σύνδεσμος Βιομηχανιών Επώνυμων Προϊόντων (ΕΣΒΕΠ), σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της Γενικής του Συνέλευσης.

Tο Νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: Πρόεδρος Κυριακή Ηλία, ΕΛΓΕΚΑ ΑΕ, Α΄ Αντιπρόεδρος Ειρήνη Παπακαμμένου, Colgate-Palmolive Εμπορική Μ.ΕΠΕ, Β΄ Αντιπρόεδρος Μαργαρίτα Στεργίου, Upfield Hellas ΑΕ, Γενικός Γραμματέας Κωνσταντίνος Ε. Καραγεωργίου, Αφοι K. Καραγεωργίου ΑΕΒΕ, Ταμίας Γιώργος Καλύβας, Π.Γ. Νίκας ΑΒΕΕ. Μέλη εξελέγησαν οι Ερμιόνη Γεωργουλάκη, Procter & Gamble Hellas ΕΠΕ, Αθανασία Κατσαβού, Barilla Hellas AE, Λευτέρης Σκαράκης, Coca-Cola 3E Ελλάδος ΑΒΕΕ και Θανάσης Σπυριδώνης, Αθηναϊκή Ζυθοποιία ΑΕ.