Πρόεδρος επανεξελέγη ο Θεοχάρης Φιλιππόπουλος

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο βάσει απόφασης της ΓΣ είναι πλέον εξαμελές, απαρτίζεται από τους Πέτρο Κωστόπουλο, Μάρκο Μπιτσάκο, Φώτη Μπόμπολα, Χρήστο Τριαντόπουλο, Θεοχάρη Φιλιππόπουλο και Χρήστο Χατζάρα. Παράλληλα, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκλήθηκε σε σώμα και εξέλεξε ομόφωνα ως Πρόεδρο το Θεοχάρη Φιλιππόπουλο, ως Αντιπρόεδρο τον Πέτρο Κωστόπουλο, ως Γενικό Γραμματέα το Μάρκο Μπιτσάκο και ως Ταμία το Χρήστο Τριαντόπουλο.