Πρόεδρος ο Σπυρίδων Μανωλόπουλος

Η SingularLogic, η Space Hellas και η Epsilon Net ανακοίνωσαν ότι πραγματοποιήθηκε η εκλογή και η συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της SingularLogic. Το νέο ΔΣ απαρτίζεται από τους: Πρόεδρος, Σπυρίδων Μανωλόπουλος, Αντιπρόεδρος, Βασιλική Αναγνώστου, Διευθύνων Σύμβουλος, Ιωάννης Μίχος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Ιωάννης Μερτζάνης.

Το νέο ΔΣ θα προχωρήσει στην άμεση υλοποίηση βασικών σημείων του στρατηγικού σχεδιασμού, για την επόμενη ημέρα της SingularLogic, λαμβάνοντας υπόψη τη βέλτιστη αξιοποίηση της τεχνογνωσίας, του ανθρώπινου δυναμικού και του πελατολογίου της, τη μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων, την ανάδειξη μιας νέας προοπτικής που βασίζεται στην ένωση δυνάμεων, επιτυγχάνοντας την κοινή συνισταμένη των δράσεων, με ξεκάθαρο μοντέλο διοίκησης και ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών.