Το νέο της Διοικητικό Συμβούλιο ανέδειξε η ΣΟΛ Crowe, σε συνέχεια απόφασης της Έκτακτης Εκλογικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η οποία συγκλήθηκε τον Ιούνιο 2021. Τη θέση της Προέδρου αναλαμβάνει η Εύα Αγγελίδη, αντικαθιστώντας τον Ευστράτιο Παπαρίδη, ο οποίος αποχωρεί έπειτα από πολυετή θητεία.

Διευθύνων Σύμβουλος παραμένει ο Παναγιώτης Αλαμάνος, ο πρώην Αντιπρόεδρος, Γεώργιος Σταματίου αναλαμβάνει τη θέση Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου και Αντιπρόεδρος στο νέο ΔΣ παραμένει ο Σταύρος Παπακανδεράκης. Το οκταμελές σώμα συμπληρώνουν τα μέλη: Θεόδωρος Αντωνάκης, Βασίλειος Κουτσουλέντης, Ανδρέας Κυριακόπουλος και Γρηγόριος Τσαραμανίδης.