Πρόεδρος ο Αμβρόσιος Κάρδαρης της E-Value

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου έχει ως εξής: Πρόεδρος, Αμβρόσιος Κάρδαρης, (Ε-Value, Αντιπρόεδρος, Χαράλαμπος Εμμανουηλίδης,  (First Data Hellas), Γεν. Γραμματέας, Γεωργία Κατσιρούμπα (Ιδρυτικό Μέλος), Ταμίας, Σάββας Πασάλης (Υπηρεσία Άμεσης Ανταπόκρισης), Μέλος, Ιωάννης Τουρκομάνης (Υπηρεσία 800-Τελεπερφόρμανς), Μέλος, Ιωάννης Μαυρομιχάλης (Care Direct) και Μέλος, Γεώργιος Κανελάκης (ET.Τηλεφωνικού Μάρκετινγκ).

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Τηλεφωνικών Υπηρεσιών ιδρύθηκε το 2005 από τις μεγαλύτερες εταιρείες παροχής τηλεφωνικών υπηρεσιών και σήμερα μέλη του είναι οι 8 μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου, οι οποίες απασχολούν περίπου 3.200 εργαζομένους.