Επανεκλογή Κων/νου Καμάρα στη Προεδρία, Αντιπρόεδρος ο S.Wilkinson της Comscore, Ταμίας ο Nigel Gilbert της AppNexus
Τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου ανακοίνωσε σήμερα το ΙΑΒ Europe.

Οι αρχαιρεσίες έλαβαν χώρα την Τρίτη 23 Μαΐου στο Άμστερνταμ, στο πλαίσιο του «Interact2017», του ετήσιου Κονγκρέσσου του πανευρωπαικού οργανισμού. Κατά τη συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, εξελέγη παμψηφεί το νέο Προεδρείο του οργανισμού που απαρτίζεται από τους Κωνσταντίνο Καμάρα / IAB Hellas (Πρόεδρος), Stuart Wilkinson / Comscore (Αντιπρόεδρος), Nigel Gilbert / AppNexus (Ταμίας), Thomas Duhr / IAB Germany και Wlodek Schmidt / IAB Poland (μέλη).

Πλην των ΙΑΒ Ελλάδος, Γερμανίας και Πολωνίας, στο Δ.Σ. εξελέγησαν και τα ΙΑΒ Ην.Βασιλείου, Γαλλίας, Ιταλίας, Δανίας, Τουρκίας, Ιρλανδίας και Ρουμανίας ενώ, στη κατηγορία των εταιρικών μελών, πλην των Comscore και AppNexus, εξελέγησαν και οι GroupM, Google, AOL, Facebook, BBC, Microsoft, Improve Digital και Meetrics. Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής και λήγει τον Μάιο του 2019.