Πρόεδρος ο Managing Director της Affichage Hellas

Η Ένωση αποτελεί μία πρωτοβουλία των μεγαλύτερων εταιρειών υπαίθριας διαφήμισης στην Ελλάδα και ιδρύθηκε το 1991 με κύριο στόχο την προώθηση και προαγωγή θεμάτων του κλάδου. Το νέο ΔΣ είναι πενταμελές και απαρτίζεται από τον Chris Bojanovic, Managing Director της Affichage Hellas ως Πρόεδρο, 1ο Αντιπρόεδρο τον Γεώργιο Βήλο, General Manager της Remedy, 2ο Αντιπρόεδρο τον Αθανάσιο Ανδριόπουλο, Managing Director της Master Media System, Γραμματέα τον Λεωνίδα Λεωνίδου, Δικηγόρο και Ταμία τον Αντώνη Βλάχο, Διευθυντή Ανάπτυξης Δικτύου της Affichage Hellas και Συγκοινωνιολόγο.

Η Ερμής, με την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, εγκαινιάζει μία νέα πορεία, με κύρια δέσμευση τη βελτίωση του περιβάλλοντος του outdoor μέσω στοχευμένων πρωτοβουλιών, όπως η αυτορύθμιση του κλάδου και η συμβολή στον εξορθολογισμό και εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου. Παράλληλα, στους στόχους είναι η υιοθέτηση συγκεκριμένου πλαισίου συνεργασίας της υπαίθριας διαφήμισης με την τοπική αυτοδιοίκηση, κρατικούς οργανισμούς, τον κλάδο των διαφημιστικών εταιρειών και τους πολίτες.

Στους κύριους άξονες δραστηριότητας περιλαμβάνονται η διαμόρφωση συνεργασίας με διεθνείς οργανισμούς, κυβερνήσεις και ινστιτούτα και η συμμετοχή στη Διεθνή Ομοσπονδία Υπαίθριας Διαφήμισης, η λειτουργία της ως τεχνικού και ειδικού συμβούλου για τις εταιρείες του κλάδου και ως ισότιμου συνομιλητή με την πολιτεία και η συγκρότηση επιτρόπων μελέτης.