Η Innews ενσωματώνει την εταιρεία The Sports Footprint στο δυναμικό της και καλωσορίζει τον Ιωάννη Κωνσταντόπουλο, ο οποίος παραμένει ως επικεφαλής. Η νέα δραστηριότητα θα εξειδικεύεται στην παροχή συμβουλευτικής και περιβαλλοντικών υπηρεσιών στον χώρο του αθλητισμού, των χορηγιών και των επιχειρήσεων γενικότερα.

Με την εφαρμογή προηγμένων τεχνολογιών και την υλοποίηση εξειδικευμένου περιβαλλοντικών αναφορών (environmental reporting), η υπηρεσία αποσκοπεί στη βελτίωση των επιδόσεων των αθλητικών οργανισμών σύμφωνα με τους ισχύοντες εθνικούς και ευρωπαϊκούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς και τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, μειώνοντας παράλληλα το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα.

H Innews δεσμεύεται να δημιουργήσει ένα βιώσιμο μέλλον στον χώρο του αθλητισμού, φροντίζοντας για την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων βιωσιμότητας, προσαρμοσμένων πλήρως στις ανάγκες των αθλητικών οργανισμών.