Οι θεωρητικές ταχύτητες που προσφέρει αγγίζουν τα 42Mbps ενώ οι πραγματικές κατά τη χρήση ξεπερνούν τα 21Mbps. Για το νέο 3G δίκτυο πραγματοποιήθηκαν συγκριτικές μετρήσεις από ανεξάρτητη εταιρεία σε 87 σημεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τις μετρήσεις, οι επιδόσεις του νέου δικτύου της Wind υπερτερούν των άλλων δικτύων με μέση ταχύτητα download τα 14,8Mbps. Το νέο 3G δίκτυο καλύπτει το 73% του πληθυσμού της χώρας, με κάλυψη 92% στη Θεσσαλονίκη και 88,7% στην Αθήνα, με στόχο να ξεπεράσει το 95% το επόμενο διάστημα.