Νέες, αυστηρές περιοριστικές ρυθμίσεις σχετικά με τον συνδυασμό των δεδομένων των χρηστών για στόχευση αλλά και καθολική απαγόρευση της επεξεργασίας δεδομένων ανηλίκων μπαίνουν στο τραπέζι των διαβουλεύσεων, μετά την προσθήκη σημαντικών όρων στο προσχέδιο του Digital Markets Act (DMA).

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στήριξε την προσθήκη δύο καίριων προτάσεων, οι οποίες επηρεάζουν κολοσσούς της βιομηχανίας όπως η Meta και η Google. Η επιτροπή εξηγεί ότι οι κανονισμοί θα ισχύουν για εταιρείες που παρέχουν «core platform services», έχουν κύκλο εργασιών άνω των 8 δισ. ευρώ ετησίως στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και χρηματιστηριακή αξία άνω των 80 δισ.

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις περιλαμβάνουν επιπρόσθετη συναίνεση, καθώς και αυξημένη προστασία των ανηλίκων με απαγόρευση της επεξεργασίας δεδομένων τους για εμπορικούς σκοπούς. Ένας περιορισμός στη στόχευση παιδιών, ωστόσο, δημιουργεί πρόβλημα στον διαχωρισμό του ποιος ανήκει στη συγκεκριμένη ομάδα, επιταχύνοντας έτσι τη μετάβαση στο contextual advertising. Αν και το κείμενο θα υποβληθεί σε κύκλους διαβουλεύσεων, σηματοδοτείται η μετατόπιση της εφαρμογής της προστασίας δεδομένων από εθνικές διαδικασίες σε έναν κεντρικό φορέα.

(Πηγή: Warc)